Angličtina

Pokud potřebujete překlad z/do angličtiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší anglické lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do angličtiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do angličtiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o angličtině

Angličtina je západogermánský jazyk, původem z Anglie. Je třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě.

Rozšíření

Dnes se anglicky mluví v mnoha zemích světa. Jako mateřština figuruje mimo jiné v těchto zemích:

 • Velká Británie
 • Irsko
 • Spojené státy
 • Austrálie

Je však používána v mnoha zemích jako jeden z úředních jazyků (Indie, Kanada, Jižní Afrika).
Česká překladatelská agentura: přeložit z angličtiny, přeložit do angličtiny, překladatel angličtiny
Používá se však i mezi lidmi z různých zemí, kteří si navzájem nerozumí, ale používají ji jako mezinárodní dorozumívací prostředek.

Kvůli rozšíření v zemích, kde není mateřským jazykem, se vyvinulo mnoho mutací angličtiny mícháním s jazykem dané země. Tyto dialekty se nazývají jmény, které vznikly jako slovní hříčky nejčastějších chyb ve výslovnosti:

 • Engrish v Japonsku, neboť Japonci velmi špatně vyslovují hlásku L a vyslovují namísto ní R
 • Franglais pro spojení francouzštiny a francouzského slova Anglais (angličtina)
 • Spanglish pro latinskoamerické přistěhovalce ze slov Spanish English (španělská angličtina)
 • Swenglish (Swedish English) pro švédštinu

Neobratná angličtina v podání Čechů, kteří do ní zavlékají českou větnou stavbu a další čechismy, bývá někdy označována jako Czenglish.

Historie

Vyvinula se z anglo-saského předka, když germánští dobyvatelé začali převažovat nad Kelty. Nejznámější dílo psané ve staroangličtině je Beowulf, moderní angličtina vzkvétala v dobách, kdy psal svá díla William Shakespeare.

Abeceda a výslovnost

 • Angličtina používá nepravidelný pravopis, z nějž jde hrubě odhadnout, jak se to které slovo vyslovuje. Problematická je zejména výslovnost cizích slov, především převzatých z francouzštiny. Většinu slov lze správně vyslovit při znalosti systému otevřených (např. ba, babe) a zavřených slabik (např. bab, babbeh)
  • a: otevřená – ei; zavřená – æ
  • e: otevřená – í; zavřená – e
  • i: otevřená – ai; zavřená – i
  • o: otevřená – ou; zavřená – o
  • u: otevřená – ju; zavřená – a
 • Z hlásek, které angličtina obsahuje navíc oproti češtině, stojí za zmínku zejména znělé a neznělé TH. Znělé přepisujeme ð (někdy méně vhodně DZ) a lze ho vyslovit, když nachystáme ústa na T a řekneme Z. Neznělé přepisujeme θ (popř. TH) a lze ho vyslovit, když nachystáme ústa na T a řekneme S.
 • CH se v původem anglických slovech čte Č.
 • SH se čte Š.

Gramatika

 • Angličtina je analytický jazyk, ve kterém se nedochovalo téměř žádné skloňování (s výjimkou „pádů“ u osobních zájmen, např he (on) vs. him (jemu, jeho)), zato má poměrně pevná pravidla pro slovosled. Jde o tzv. SVO jazyk, tedy jazyk, kde ve větě leží nejdříve podmět (subjekt), pak sloveso (verbum) a nakonec předmět (objekt).
 • Podstatná jména a slovesa rozlišují jednotné a množné číslo (u jmen se množné číslo tvoří téměř výhradně příponou -s).
 • Přídavná jména a příslovce se stupňují, některá analyticky (složenými tvary more (více) + stupňované slovo), jiná i synteticky (koncovkami -er, -est).
 • U sloves je bohatší systém časů než v češtině, např. tzv. průběhové časy nebo čas předpřítomný.
 • Jako u jiných germánských jazyků (a na rozdíl od většiny slovanských jazyků) angličtina rozlišuje určitý (the) a neurčitý (a, an) člen.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do angličtiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.