Dánština

Pokud potřebujete překlad z/do dánštiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší dánské lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do dánštiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do dánštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o dánštině

Dánština, (dánsky dansk) je severogermánský jazyk.

Dánština se od ostatních skandinávských jazyků začala oddělovat kolem roku 1000 a v porování s nimi prošla nějvětšími změnami. Hodně se přiblížila dolnoněmčině. Neznělé souhlásky p, t, k, které byly následovány samohláskami, se změnily v znělé. Koncové e nahradila schwa.

Moderní dánština má 2 pády: 1. a 2., a 2 rody: společný a neutrální. V hláskovém systému hraje důležitou roli ráz (stød), který je v češtině známý například mezi dvěma hláskami e ve slově neexistuje.
Česká překladatelská agentura: přeložit z dánštiny, přeložit do dánštiny, překladatel dánštiny
Většinová norština (bokmål) je dánštinou silně ovlivněna, zatímco menšinová norština (nynorsk) má blíže ke švédštině.

Abeceda

Dánština používá anglickou abecedu bez písmene Q. Navíc obsahuje následující písmena, která se umísťují v tomto pořadí na konec abecedy:

 • æ Æ
 • ø Ø
 • å Å

Písmena c, w, x, z se vyskytují jen ve slovech přejatých (např. cykler, česky cyklista). Na rozdíl od češtiny je ch chápáno jako dvě písmena c a h a je řazeno v abecedě mezi ce a ci.

Slovníky

 • Dánsko. Jazyk. In Ottův slovník naučný VII, pp. 13 – 14
 • Blanka Kirsteinová, Blanka Borg: Dánsko-český slovník; Dansk-Tjekkisk ordbog, Leda, 1999, ISBN 80-85927-55-1
 • Petr Kurfürst: Dánský slovník; Tjekkisk ordbog, Nakladatelství – Forlaget V RÁJI, 2000, ISBN 80-85894-72-6

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do dánštiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.