ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak objednat překlad ?

Překlad nám zašlete e-mailem, faxem, vyplněním objednávky na našich www stránkách, ale i písemnou formou nebo na CD poštou. Překlad můžete objednat  i telefonicky nebo  osobně přímo v naší kanceláři.

Datový formát zakázky a způsoby odevzdání ?

Překlady jsou standardně vyhotovovány ve formátech (doc, pdf, xls , htm, txt a pod). Je možné zajistit i jiný formát dat podle požadavku zákazníka, včetně nestandartních formátů. Způsob odevzdání zakázky – e-mailem, faxem, poštou (tištěná verze,  CD), osobně v naší kanceláři.

Platební podmínky ?

Fakturace se provádí po potvrzení o převzetí hotového překladu od zákazníka. Splatnost faktur je 14 dní. V případě zakázky, jejíž rozsah přesáhne 10 000 Kč, může být požadována částečná zálohová platba.

Co je to NS (normostrana) ?

Vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2
Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer, což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích. 

Výpočet ceny překladu ?

Cena překladu se počítá dle množství znaků v cílovém jazyce. Provádí se součet všech znaků včetně mezer a výsledné množství se dělí konstantou 1800, výsledek se násobí cenou za překlad bez DPH. Zakázky menší než 1 NS jsou fakturovány jako 1 NS.

Potřebujete ověřený překlad listiny ?

Zašlete nám Váš dokument nebo listinu a my provedeme ověření překladu.  V případě jedinečných listin (pas, rodný list, občanský průkaz, řidičský průkaz, atd. ) je nutné dát zhotovit ověřenou kopii buď na matrice či u notáře. Překladatel totiž musí při ověřování Vaši listinu neoddělitelně spojit s překladem.

Expres služby

Za expresní služby se počítají zakázky v rozsahu více než 6 až 8 normostran za 1 pracovní den (na základě složitosti podkladů a individuální dohody). Příplatek za expresní překlad činí 30 % z celkové ceny překladu.

Grafické úpravy

Na přání zákazníka provádíme kompletní zpracování dokumentů, včetně přenosu obrázků z papírových podkladů, úpravu obrázků, formátování, přípravy pro tisk. Cena grafické práce dle dohody.