Japonština

Pokud potřebujete překlad z/do japonštiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší japonské lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do japonštiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do japonštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o japonštině

Japonština (日本語; Nihongo) je jazyk, kterým mluví více než 127 milionů lidí většinou v Japonsku, ale i komunity japonských emigrantů po celém světě. Japonština je aglutinační jazyk s mnoha úrovněmi stupně zdvořilosti promluvy.

Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě – pro zápis japonštiny se používají čínské znaky (kandži) a dvě fonetické slabičné abecedy (hiragana a katakana), v některých případech i latinka (rómadži).

Do slovní zásoby byla již od 5. století přejímána slova z čínštiny (ve velkém rozsahu), v malém rozsahu z korejštiny a ainu. Od prvních kontaktů s evropany (v 16. století) do japonštiny pronikají i výrazy z evropských jazyků (tzv. gairaigo), nejprve z portugalštiny a holandštiny a od reforem Meidži z němčiny, francouzštiny a angličtiny. V současnosti drtivě převažuje angličtina.

Japonské písmo

K zápisu japonštiny se používají tři znakové systémy – kandži (漢字), hiragana (ひらがな) a katakana (カタカナ). Kandži se používá k vyjádření kořenu slova, koncovky a partikule jsou doplněny hiraganou. Katakana se používá pro fonetický přepis cizích slov, nebo slov převzatých z jiných jazyků. Také se používá v případě, že je třeba nějakou část textu zvýraznit, asi jako naše kurzíva. Dalším použitím je zápis slov která jsou natolik běžná, že zmýlit se ve významu prakticky nelze. Takto je například zapisováno suši (スシ). Japonský zápis je bez mezer a buď shora dolu ve sloupích uspořádaných zprava doleva nebo v řádcích odshoru dolů čtených zleva doprava. Pro čtení japonských textů je třeba znalost slovní zásoby, rozeznání jednotlivých slov napomáhá zápis v kandži.

Příklad japonského zápisu: 私はビイルを飲みます。(wataši wa biiru o nomimasu.)

Způsob řazení

Japonština používá dva způsoby řazení textů. Ve slovnících je běžně používán systém, který vychází z řazení slabičné abecedy, a ka sa ta na ha ma ja ra wa n. Stále je také používán starší systém „iroha いろは“, který je vytvořen podle básně mnicha Kjókaie.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do japonštiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.