Litevština

Pokud potřebujete překlad z/do litevštiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší litevské lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do litevštiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do litevštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o litevštině

Litevština (litevsky lietuvių kalba) patří do skupiny baltských jazyků. Je to úřední jazyk Litvy, kde jím mluví přibližně 2,9 milónu mluvčích, v sousedních státech a ve světě je to pak přibližně 1,1 mil. mluvčích.

Mluvnice

Litevština je syntetický jazyk.

V litevštině se rozlišují dva mluvnické rody – mužský a ženský, není zde žádný střední rod. Má 5 vzorů podstatných jmen a 3 vzory u přídavných jmen. Všechna slovesa mají přítomný, minulý, budoucí a zvláštní minulý opakovaný čas; oznamovací, podmiňovací a rozkazovací způsob (u dvou poslední způsobů se nevyjadřují časy). Litevština má a používá nejvíce druhů přechodníků ze všech indoevropských jazyků, přechodníky zde existují ve všech časech a rodech.

Jména se skloňují sedmi pády: nominativem, genitivem, dativem, akuzativem, instrumentálem, lokálem, a vokativem. Ve staré litevštině se používaly další tři další pády: illativ (používá se i dnes v hovorové litevštině), adessiv a allativ.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do litevštiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.