Němčina

Pokud potřebujete překlad z/do němčiny, jsme připraveni poskytnout Vám služby nejlepších odborníků v německém jazyce pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do němčiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do němčiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o němčině

Němčina je západogermánský jazyk a hovoří jí přibližně 120 mil. lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s 91,5 mil. mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině.

Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1998.

Rozšíření

Němčina je úředním jazykem v:

 • Německu (80 mil. mluv.)
 • Rakousku (7,9 mil. mluv.)
 • Lichtenštejnsku (31 tis. mluv.).
 • Švýcarsku (4,3 mil. mluv.) – spolu s francouzštinou, italštinou a rétorománštinou
 • Lucembursku (270 tis. mluv.) – spolu s lucemburštinou a francouzštinou
 • Belgii v regionu Eupen-St. Vith (110 tis. mluv.) spolu s úředními jazyky nizozemštinou a francouzštinou
 • Itálii v Jižním Tyrolsku (260 tis. mluv.)

Do roku 1918 byla němčina úředním jazykem i na území dnešního Česka.

Německy dále hovoří menšiny ve:

 • Francii (1,5 mil. mluvčích) – Alsasko a Lotrinsko
 • Dánsku (25 tis. mluvčích) – region Severní Šlesvicko
 • Rumunsku (380 tis. mluvčích)
 • Maďarsku (200 tis. mluvčích)
 • Polsku (500 tis. mluvčích)
 • SNS (1,9 mil.) – Povolží, Kazachstán
 • USA (200 tis. mluvčích) – zejména v Pensylvánii
 • Kanadě (560 tis. mluvčích)
 • Brazílii (1,5 mil. mluvčích)
 • Argentině (400 tis. mluvčích)
 • Austrálii (135 tis. mluvčích)
 • Namibii (25 tis. mluvčích) – do r. 1989 regionální úřední jazyk
 • Jihoafrické republice (60 tis. mluvčích)
 • Česku (několik tisíc nebo desítek tisíc, podle odhadu)

Historie

Spisovná němčina se od ostatních germánských jazyků liší změnami v důsledku druhého posouvání hlásek, které bylo uzavřeno ke konci 8. století.

V historii vývoje spisovného německého jazyka rozlišujeme tato období:

 • prehistorické – germánské (5. – 8. století)
 • stará horní němčina (8. století – 1050)
 • střední horní němčina (1050 – 1350)
 • raná nová horní němčina (1350 – 1650)
 • nová horní němčina (1650 – současnost)

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do němčiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.