Slovenština

Pokud potřebujete překlad z/do slovenštiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší slovenské lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do slovenštiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do slovenštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o slovenštině

Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa. Největší rozdíly jsou ve slovní zásobě.

U slovenského mluvčího se předpokládá běžné porozumění češtině; na Slovensku se široce prodávají české knihy, tisk, přebírají televizní pořady a filmy většinou bez dabingu. Naproti tomu se uvádí, že po rozpadu Československa porozumění slovenštině zejména u nejmladší generace Čechů silně upadlo – slovenští zpravodajové v komerčních televizích se nemohou vyrovnat působení federálních médií. Čeští intelektuálové měli vždy menší zájem o kulturu ve slovenštině než naopak a vydávání překladů ze slovenštiny bylo běžné už za federace; po zániku distribuční sítě slovenských knih je překlad jediná možnost, jak prodat v Česku více než několik desítek kusů (viz např. Michal Hvorecký).

Slovenština má jednodušší (pravidelnější) pravopis i gramatiku než čeština; například ve dvou sousedních slabikách nesmějí být dlouhé samohlásky, nerozlišují se rody příčestí minulých množného čísla (ženy, muži, dievčatá boli) a přechodníků.

Rozdíly mezi slovenštinou a češtinou

 • Slovenská písmena která se v češtině nevyskytují jsou ä, dz, dž, ľ, ŕ, ĺ a dvouhlásky ia, ie, iu, ô. Česká písmena ř, ě, ů nejsou ve slovenštině.
 • Slovenština více palatalizuje, takže zní měkčeji.
 • Spodoba znělosti je silnější ve slovenštině.
 • Slovenština
  • má pravidelnější gramatiku než spisovná čeština, protože ta byla zatížena ideálem jazyka 15. – 16. století a zjednodušení v obecné češtině do ní jen těžko pronikala.
  • má jiné koncovky a vzory skloňování a časování.
  • má 6 pádů – 5.pád (oslovujeme, voláme) byl nahrazen 1. pádem.
 • Některá základní slova si vůbec nejsou podobná a zase některá podobná slova mají úplně jiný význam. Některá odborná terminologie byla přejata z češtiny do slovenštiny, ale například názvy rostlin a zvířat jsou značně rozdílné.
  • příklady rozdílných slov v základní zásobě: hovoriť – mluvit; hej – jo; ak – jestli, -li; Dovidenia – Nashledanou; január – leden; mačka – kočka; bozkať – líbat; teraz – nyní, teď; tovar – zboží
   • kapusta – zelí
   • kaleráb – kedlubna
   • poľovník – myslivec
  • rozdílné koncovky (-cia, -dlo, -ť, -om x -c(i)e, -tko, -t, -em), vyjádření (treba, možno x je třeba, je možné), předložky (na x k, pro) . . .
  • příklady rozdílných významů: topiť (topit pod vodou) x topit (kúriť); kúriť (topit) x kouřit (fajčiť cigaretu, dymiť z komína); horký (hořký) x horký (horúci) . . .
 • Slovenština používá trpný rod tvořený pomocí trpného příčestí ještě méně než čeština a dává předost tvaru se zvratným zájmenem sa.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do slovenštiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.