Švédština

Pokud potřebujete překlad z/do švédštiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší švédské lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do švédštiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do švédštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o švédštině

Švédština (svenska) je severogermánský jazyk, kterým mluví přes 9 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na Ålandech. Je vzájemně srozumitelná s dánštinou a norštinou. Standardní švédština se v 19. století vyvinula z nářečí středního Švédska. Z původních venkovských dialektů se jich mnoho ještě dochovalo, ale mluvená a psaná švédština je jednotná a standardizovaná. Z dospělé populace je gramotných 99 %. Některá nářečí se od standardní švédštiny velmi liší jak gramatikou, tak slovní zásobou. Tato nářečí jsou omezena na venkovské oblasti, kde jimi mluví jen malý počet lidí s malou sociální mobilitou. Sice nečelí bezprostřednímu zániku, ale během posledního století upadala navzdory tomu, že jsou dobře prozkoumána a jejich používání je často podporováno místními úřady.

Oficiální status

Švédština je ve Švédsku považována za „hlavní jazyk“ a její používání je oficiálně doporučeno pro místní i státní samosprávu. Není však ve skutečnosti dána zákonem. Pokusy uzákonit švédštinu jako oficiální jazyk nikdy nezískaly ve švédském parlamentu potřebnou většinu. Švédština je oficiálním jazykem na Ålandech, samostatné ostrovní provincii Finska, kde 95 % z 26 tisíc obyvatel používá švédštinu jako svůj první jazyk. Ve Finsku je švédština považována za druhý národní jazyk vedle finštiny.

Neexistují žádné oficiální regulační instituce pro švédský jazyk. Rada švédského jazyka (Svenska språknämnden) má polooficiální status. Je zřízena švédskou vládou, ale nemá rozhodovací pravomoci. Mezi mnoha organizacemi, které tvoří Radu pro švédský jazyk, má největší vliv Švédská akademie, která vytváří slovníky Svenska Akademiens Ordlista a Svenska Akademiens Ordbok, dále gramatiky a další jazykové příručky. I když jsou tyto slovníky používány jako oficiální jazykové předpisy, jejich hlavní účel je popis současného stavu a používání řeči.

Historie

Švédština se vyvinula ze staré severštiny, kterou se hovořilo přibližně v letech 200-800 n. l. V 9. století se začala rozlišovat na západní (Norsko, Island) a východní (Švédsko, Dánsko). Ve 12. století se začala odlišovat dánská a švédská nářečí. Od 13. století hovoříme o staré dánštině a staré švédštině. Během středověku byly tyto řeči silně ovlivněny dolnoněmčinou. Ačkoliv se jednotlivá období vývoje jazyka nedají od sebe ostře odlišit, popsané členění v tomto článku se mezi švédskými lingvisty běžně používá, a to hlavně z praktických důvodů.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do švédštiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.