Ukrajinština

Pokud potřebujete překlad z/do ukrajinštiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší ukrajinské lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do ukrajinštiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do ukrajinštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o ukrajinštinu

Ukrajinština je východoslovanský jazyk, příbuzný ruštině a běloruštině. Od obou se nicméně v mnoha rysech liší, navíc byla silně ovlivněna polštinou.

Rozšíření

Ukrajinština je úředním jazykem druhého největšího evropského státu Ukrajiny. Ve východní části jejího území si ovšem konkuruje s ruštinou, ukrajinsky se tam mluví hlavně na venkově. V západní části ukrajinština převažuje zcela jednoznačně.

Nářečí

Nářečí přecházejí plynule do polštiny a běloruštiny. Za nářečí ukrajinštiny bývá často pokládána také rusínština, podle jiných je to však samostatný jazyk.

Historie

Od 10. století se na ukrajinském území (Kyjevská Rus) spolu s křesťanstvím šířila církevní slovanština a stávala se úředním a spisovným jazykem. Ukrajinština pronikala do církevních textů od 16. století, o století později už lze hovořit o spisovném jazyku. V 19. století se rozvíjela ukrajinská literatura, čerpající z lidové slovesnosti.

Abeceda a výslovnost

Ukrajinština se píše cyrilicí.

 • V písmu se využívá též apostrof (‘), který má obdobnou funkci jako tvrdý znak v ruštině.
 • Původní slovanské G se změnilo na H, stejně jako v češtině. K označení skutečného G (vyskytuje se pouze v cizích slovech) slouží nové písmeno Ґ – např. ґрунт = grunt. Jde to tak daleko, že se na Ukrajině váží na hramy, případně cestovatel, který jede na Ukrajinu, vyplňuje imihracijnu kartku.
 • Velmi často se používá I tam kde jiné slovanské jazyky mají Ě, O nebo E, a to i v jednoslabičných slovech (bis = běs, pid = pod, lid = led).
 • Na začátek slov, která by v češtině začínala samohláskou O, se předsouvá V (jako v hovorové češtině): він = on.
 • Na rozdíl od ruštiny a běloruštiny se nepřízvučné O nemění na A.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do ukrajinštiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.