Soudní překlady

Soudní překlady

Potřebujete ověřený překlad vysvědčení, rodného listu, výpisu z trestního rejstříku, oddacího listu, diplomu, dokumentace pro zaměstnání nebo podnikání, příp. jiného dokumentu?
Nabízíme překlady úředních dokumentů nebo listin se soudním ověřením z a do českého jazyka. Překlad bude ověřený soudním překladatelem jmenovaným jedním z krajských soudů ČR.

Soudní překlad nebo také překlad s ověřením je dokument, který obsahuje vlastní překlad, tlumočnickou doložku (psanou v jazyce přeloženého dokumentu, opatřenou kulatým razítkem, evidenčním číslem z deníku tlumočníka a jeho podpisem) a originální dokument, případně jeho notářsky ověřenou kopii. Celý dokument je svázán trikolorou, opatřen kulatým razítkem (pečetí) a podepsán soudním překladatelem.

Postup při zadávání a zpracování soudního překladu:

  1. Dodání originálního dokumentu nebo jeho notářsky ověřené kopie
  2. Překlad vlastního dokumentu
  3. Příprava tlumočnické doložky – vyhotovuje soudní překladatel a zavazuje se, že jsou přeložený text a originál shodný. Tlumočnická doložka je také opatřena podpisem a razítkem soudního překladatele.
  4. Svázání překladu, soudní doložky a originálu pomocí trikolory
  5. Označení dokumentu příslušnými razítky

Mohu ověřit doklad totožnosti?
Právní řád neumožňuje provádět soudní překlad dokladů totožnosti, řidičských průkazů a pasů.

Co je to tlumočnická doložka?
Listina, kde překladatel prokazuje své oprávnění vyhotovovat soudní překlady.

Co je apostila?
Apostila je doložka, která se připojuje za oficiální listiny a dokumenty a která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Apostila je vydávána notářskými kancelářemi nebo příslušnými ministerstvy.

Co je notářsky ověřená kopie (vidimace)?
Jedná se o potvrzení, u kterého notář stvrzuje doslovnou shodu opisu s originálem. Lze zajistit v notářské kanceláři nebo na Czech POINTu.


Máte poptávku nebo jen dotaz?
Napište nám, obratem se ozveme.