Překlady do angličtiny

Angličtina

je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě.

Rozšíření:

Jako mateřština většiny populace figuruje mimo jiné v těchto zemích:

 • Spojené království
 • Irsko
 • Spojené státy americké
 • Austrálie
 • Nový Zéland
 • Kanada
 • a jiné

Je však používána v mnoha zemích jako jeden z úředních jazyků (Indie, Kanada, Jihoafrická republika).
Používá se však i mezi lidmi z různých zemí, kteří si navzájem nerozumí, ale používají ji jako mezinárodní dorozumívací prostředek.

Kvůli rozšíření v zemích, kde není mateřským jazykem, se vyvinulo mnoho mutací angličtiny mícháním s jazykem dané země.

 • Japlish v Japonsku, v Japonsku je angličtina učena ve znacích
 • Franglais pro spojení francouzštiny a francouzského slova anglais (angličtina)
 • Spanglish pro latinskoamerické přistěhovalce ze slov Spanish English (španělská angličtina)
 • Swenglish (Swedish English) pro angličtinu ovlivněnou švédštinou
 • Singlish pro singapurskou angličtinu
 • Neobratná angličtina v podání Čechů, kteří do ní zavlékají českou větnou stavbu a další bohemismy, bývá někdy označována jako Czenglish.

Historie:

Svým původem je angličtina anglofríský jazyk – jednotlivé germánské dialekty se časem sloučily do jazyka dnes nazývaného „staroangličtina“ jež připomínal některá dnešní nářečí Německa a Nizozemí. Psaná angličtina si dlouho udržovala svoji syntetickou strukturu a víceméně byla tvořena jedním literárním standardem. Oproti ní mluvená staroangličtina tuto strukturu postupem doby ztrácela a stávala se více analytickou. Přišla o komplexnější systém práce s podstatnými jmény a začala se více spoléhat na předložky a pevné pořadí slov.

Během patnáctého století prošel jazyk velkými změnami výslovnosti samohlásek a londýnský dialekt angličtiny se rozšířil v administrativě a státní správě. Ke standardizaci jazyka přispěl i rozvoj knihtisku. Počátky moderní angličtiny lze vysledovat v období života Williama Shakespeara.

V roce 1755 Samuel Johnson vydává první slovník angličtiny – Dictionary of the English Language – a vytváří jím první jazykový standard. Roku 1828 zveřejňuje ve Spojených státech Noah Webster vlastní slovník, kterým angličtinu zjednodušuje a modernizuje.

Pro moderní angličtinu je příznačné, že se dělí na jednotlivé národní varianty v rámci světa (americká angličtina, australská angličtina, novozélandská angličtina atd.) a navíc do ní díky mezinárodnímu obchodu vstupuje mnoho slov z cizích jazyků. Výrazný vliv má zahájení rádiového vysílání ve dvacátých letech dvacátého století, jež vytvořilo prostřednictvím BBC dnešní jazykový standard, a zároveň přispělo k zahájení uvolňování jazyka, jak je tomu dnes.


Máte poptávku nebo jen dotaz?
Napište nám, obratem se ozveme.