Korektury

Korektury

Materiály k překladu bývají různé a každý dokument vyžaduje vlastní přístup z pohledu kvality, oblasti využití a cílového zaměření. Přeložená dokumentace může být využita pro interní potřeby organizace, marketingové účely, veřejnou publikaci, v tisku, na webu, pro ústní projev, k soudnímu ověření nebo pro jiné účely.

Pro zajištění vyhovující kvality překladu z hlediska odbornosti, dodržování jazykových pravidel a stylizace textu, přípravy dokumentu k tisku vám nabízíme různé úrovně korektur.

Jazyková korektura rodilým mluvčím – provádí se, pokud překlad nevyhotovil sám rodilý mluvčí. Zahrnuje kontrolu gramatiky, interpunkce a obsahové i jazykové správnosti překladu.

Korektura strojově přeložených textů – v poslední době registrujeme žádosti zákazníků o kontrolu strojově přeložených textů. Přístup k provedení korektury je vždy individuální a záleží na kvalitě předložených podkladů. Mnohdy je jednodušší přeložit text znovu. Ve většině případů je možné strojový překlad zkorigovat jen v případě, že se jedná o krátký a všeobecný text.

Posouzení kvality překladu – jde o porovnání přeloženého textu se zdrojovým textem. Současně se provádí základní jazyková korektura.

Stylistická korektura – ve spolupráci se zákazníkem, výsledný dokument nemusí odpovídat originálu a je přizpůsoben lokálnímu jazykovému prostředí místa použití.

Terminologická korektura – zde je také nutná vzájemná spolupráce, popř. může být osloven specialista z překládaného oboru. Je možné vytvořit nebo využít terminologický slovníček zákazníka, s jehož pomocí bude překlad zkontrolován.

Kontrola formátování dokumentu – kontrola úplnosti a viditelnosti textu v případě sazby, řazení stránek (zápatí, záhlaví) a kapitol, kompletace příloh, generování obsahu, viditelnost a správnost obrázků, vložených dokumentů, grafů a textových polí s ohledem na dodržování formátu zdrojového dokumentu.

Předtisková korektura – finální kontrola dokumentu před uvolněním do tisku. Používá se hlavně v případě publikace tištěného dokumentu ve větším nákladu.

Kolik korektura stojí?
Záleží na typu korektury, většinou se účtuje 50% z ceny překladu.
Jsou výsledné texty zcela bez chyb?
Každá korektura provedená zkušeným korektorem se znalostmi v daném oboru nemusí být dokonalá. U důležitých dokumentů a textů pro tisk doporučujeme provést několik korektur. Významnou roli zde hraje úroveň originálního textu.

Určitý subjektivní pohled má každý i na stylistickou úpravu textu, zpravidla jiný korektor by zpracoval text trochu jiným způsobem. Nejlepší variantou je odsouhlasení finální verze textu k publikaci a konečné doladění uživatelem v cílovém státě.

Přesto můžete od nás očekávat vysokou kvalitu, ale nikdo vám nemůže zaručit úplnou bezchybnost.

 

Máte poptávku nebo jen dotaz?
Napište nám, obratem se ozveme.