Informace

Základní informace pro zákazníky

Jak objednat překlad ?

Překlad nám můžete zaslat e-mailem, vyplněním objednávky na našich www stránkách nebo pomocí služby pro zaslání velkých souborů (Úschovna, Google Drive, atd.). Zdrojové dokumenty pro soudní ověření budeme potřebovat v listinné podobě. Překlad můžete objednat i telefonicky nebo osobně přímo v naší kanceláři.

Datový formát zakázky a způsoby odevzdání ?

Překlady jsou standardně vyhotovovány ve formátech Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, atd.), InDesign (.idml), ve formátech Adobe Creative Suite (.pdf, Illustrator, Photoshop), .html, .xml, .txt atd. Je možné zajistit i jiný formát dat dle požadavku zákazníka, včetně nestandardních nebo individuálních formátů. Způsob odevzdání zakázky – e-mailem, pomocí služby pro zaslání velkých souborů, poštou (tištěné verze pro ověřené překlady) příp. osobně v naší kanceláři. Pro zákazníky, kteří používají systémy řízení překladatelských projektů, probíhá odevzdání pomocí těchto systémech, např. Plunet a XTRF.

Platební podmínky ?

Po potvrzení převzetí překladu mailem, skypem, telefonicky nebo jiným způsobem bude vystavena faktura. Naše agentura je plátcem DPH a splatnost faktur je 14 dní. V případě zakázky, jejíž rozsah přesáhne 10 000 Kč, může být požadována částečná zálohová platba.

Co je to NS (normostrana) ?

Vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2
Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer, což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích.

Co je to zdrojové slovo ?

Zdrojové slovo – slovo textu, který se má přeložit.
Standardně se používají údaje o počtu slov z výpočtu slov v textovém editoru Microsoft Word nebo počty slov z analýz v CAT programech – SDL, MemoQ, Memsource atd. V tomto případě je konečná cena překladu stanovena již před zahájením projektu.

Výpočet ceny překladu ?

V případě použití výpočtu dle NS se cena překladu počítá dle množství znaků v cílovém jazyce po ukončení práce. Provádí se součet všech znaků včetně mezer a výsledné množství se dělí konstantou 1800, výsledek se násobí cenou za překlad bez DPH. Zakázky menší než 1 NS jsou fakturovány jako 1 NS.

V případě použití výpočtu dle zdrojových slov je počet slov známý již před zahájením překladu na základě rozsahu zdrojového dokumentu, a konečná cena se stanoví násobením tohoto počtu slova a cenou za slovo bez DPH. Minimální rozsah zakázky 250 slov.

Potřebujete ověřený překlad listiny ?

Zašlete nám Váš dokument nebo listinu a my vyhotovíme překlad s ověřením soudního překladatele. Podrobnější informace viz Soudní překlady

Expres služby a příplatky za odbornost

Expresní překlady jsou velice citlivé na kvalitu výsledného překladu, hlavní vlastností expresního překladu nedostatek času na odvedení kvalitní služby, příp. provedení odborných a terminologických korektur. Na druhou stranu jsou tyto překlady velice často používané pro marketingové účely, zveřejňování v tištěných publikacích a na webových stránkách a tím pádem mají extrémní požadavky na kvalitu. Za expresní překlad považujeme požadavek s termínem dodání méně než 24 hod a rozsahem více než 6 normostran nebo cca 1500 zdrojových slov. V případě expresního překladu musíte počítat s příplatkem za rychlost zpracování (až 50 %) a u publikací nebo zveřejnění překladu – příplatkem za odbornost nebo korekturu (až 50 %). Konečná cena bude stanovena na základě konkrétních podkladů a požadavků zákazníka.

Grafické úpravy

Na přání zákazníka provádíme kompletní zpracování dokumentů, včetně přenosu obrázků z tištěných podkladů, úpravu obrázků, formátování, přípravy pro tisk. Cena grafické práce dle dohody.

 

Vaše další dotazy rádi zodpovíme telefonicky, mailem nebo osobně v naší kanceláři. Nezapomeňte se seznámit s úplným zněním obchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů.

 

Napište nám, obratem se ozveme.